Szpital Lipno Sp. z o. o.

Ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

NIP: 466-03-87-504, Regon 340572055

Tel.: 054 288 0 200, fax: 054 288 04 12

OGŁOSZENIE PRZETARGU OFERTOWEGO
PN.: ,,SPRZEDAŻ ANALIZATORA 248 RAPIDLAB WRAZ Z BUTLAMI KALIBRACYJNYMI (CAL I SLOPE)‘SZENIE PRZETARGU OFERTOWEGO

PN.: ,,SPRZEDAŻ ANALIZATORA JONÓW ALFA WASSERMANN – STARLYTE ‘’

Na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) oraz art. 43 Ust 1 pkt. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.) Zarząd Szpital Lipno
Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na zbycie Analizatora 248 Rapidlab wraz z butlami
kalibracyjnymi (Cal i Slope)

Część I: SPRZEDAŻ
Nazwa sprzętu medycznego Analizator-gazometr
Typ Rapidlab
Model 248
Numer seryjny 6772
Numer katalogowy 47564810
Właściciel Szpital Lipno Sp. z o. o.
Adres Właściciela ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno
Producent Bayer Sp. z o.o.

Butla 1:
Nazwa sprzętu medycznego butla kalibracyjna Cal
Numer 96/7693
Numer katalogowy GA 20107065
Opakowanie 8 dm3
Legalizacja 18.05.2023 r.
Właściciel Szpital Lipno Sp. z o. o.
Adres Właściciela ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno
Producent Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Butla 2:
Nazwa sprzętu medycznego butla kalibracyjna Slope

Numer 10777399
Numer katalogowy GA 20107000
Opakowanie 10 dm3
Legalizacja 18.05.2028 r.
Właściciel Szpital Lipno Sp. z o. o.
Adres Właściciela ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno
Producent Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Cena min. BRUTTO: 600,00 zł


Część II: WARUNKI


1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Sprzedaż Analizatora 248 Rapidlab wraz z butlami kalibracyjnymi (Cal i Slope)’’.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.06.2023 r. o godz. 10:05 w siedzibie Szpitala w Lipnie,
ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno (sala konferencyjna II piętro).
3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje cenę minimalną oczekiwanej wartości oferty na poziomie 600,00 zł brutto.
4. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając
informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
5. Dodatkowe informacje dotyczące analizatora Rapidlab i butli kalibracyjnych oraz możliwości
zapoznania się z przedmiotem przetargu, warunków przetargu można uzyskać w Laboratorium
Analitycznym Szpital Lipno ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno I piętro, tel. 54 288 03 11

Skip to content