Dobry Posiłek w Szpitalu

Szpital Lipno Sp. z o.o. przystąpił do pilotażowego programu organizowanego przez NFZ pod nazwą  „Dobry posiłek w szpitalu”. Program ma szczególne znaczenie dla właściwego żywienia pacjenta przebywającego w warunkach szpitalnych, bo odpowiednie żywienie stanowi integralną część całego procesu leczenia, a właściwa ocena stanu odżywienia i wdrażanie odpowiedniego sposobu żywienia jest istotnym elementem zwiększenia szans chorych na wyzdrowienie.

Skip to content