Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

 

Prawa pacjena zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
 2. Prawo pacjenta do informacji
 3. Prawo do zgłaszań działań nopożadanych produktów leczniczych.
 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych.
 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.
 7. Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.
 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.
 11. Prawo pacjena do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta – Pobierz

Skip to content