Hospicjum Domowe

Kontakt

e-mail: hospicjum@szpitallipno.pl

Pielęgniarka:
tel. 534 846 217

Kierownictwo oddziału

Lekarz
lek. Grzegorz Polak

Pielęgniarka
Katarzyna Grączewska
tel. 534 846 217

 

O nas

Hospicjum Domowe

 

Hospicjum domowe zajmuje się opieką nad chorymi w terminalnej fazie choroby, przybywającymi w środowisku, które jest im znane i gdzie czują się najlepiej, czyli we własnych domach. Personel medyczny hospicjum wspiera rodzinę chorego w trudnym okresie choroby. Celem opieki hospicyjnej jest oswojenie chorego i jego rodziny do nieuchronnie zbliżającej się śmierci pacjenta oraz ograniczenie albo w miarę możliwości zniesienie bólu, a także innych dolegliwości fizycznych, takich jak: obrzęki, odleżyny, nudności, zaparcia, wymioty – które mogą występować w przebiegu choroby. Pomoc choremu powinna skupiać się na zapewnieniu optymalnej jakości życia.

Hospicjum domowe funkcjonuje w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia więc opieka nad chorym jest bezpłatna.

  Pacjent objęty opieką ponosi odpłatność za leki wypisywane na recepty i wyroby medyczne. Chory objęty opieką może wypożyczyć bezpłatnie zlecony przez lekarza hospicjum domowego sprzęt medyczny tj.:

  • koncentrator tlenu,
  • ssak elektryczny,
  • inhalatory,
  • pompy infuzyjne,
  • balkoniki,
  • chodziki,
  • materace odleżynowe.

  Podstawą do objęcia chorego opieką jest skierowanie wypisane przez lekarza rodzinnego lub innego specjalistę np. onkologa lub lekarza ze szpitala.

  Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyjęcie do hospicjum domowego:

  • aktualne skierowanie,
  • dowód osobisty,
  • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • dokumentacje medyczne (do wglądu dla lekarza tj. wyniki badań, karta informacyjna leczenia szpitalnego, zgoda pacjenta lub opiekuna na objęcie opieką paliatywną wyrażona na piśmie).

  Jeżeli rodzina lub opiekun zdecyduje się zgłosić pacjenta do hospicjum domowego można to zrobić zgłaszając się do odpowiedniej placówki oraz pod następującym numerem telefonu: 534 846 217

  Pacjent oraz rodzina mają stały kontakt telefoniczny z pielęgniarkami i lekarzem.
  Pierwsza wizyta lekarza odbywa się w terminie uzgodnionym z chorym lub jego bliskimi.

  Ostateczną decyzję o kwalifikacji do leczenia w hospicjum domowym podejmuje lekarz hospicjum.

  Osoba Chora korzystająca z opieki hospicjum domowego nie jest wykluczona z opieki lekarza POZ i pielęgniarki POZ. Obie formy pomocy niejednokrotnie się uzupełniają.

  Działalność hospicjum domowego w Lipnie można wesprzeć przekazując 1% podatku
  – KRS 0000019217, cel szczegółowy – hospicjum domowe w Lipnie.

  Skip to content