Informacje o szpitalu

Szpital Lipno sp. z o.o.

Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego i lecznictwa ambulatoryjnego specjalistycznego. W szpitalu można wykonać badania diagnostyczne i laboratoryjne. W szpitalu udzielane są świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej pacjentom ambulatoryjnym oraz hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych. Szpital dysponuje zespołami ratownictwa medycznego oraz lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych.
W strukturze szpitala funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny oraz hospicjum domowe, które w ramach opieki zdrowotnej sprawuje specjalistyczną opiekę nad pacjentem w terminalnym okresie choroby w jego domu. W zakresie lecznictwa stacjonarnego funkcjonują oddziały: chorób wewnętrznych, neurologiczny i leczenia udarów, chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, rehabilitacyjny, rehabilitacji neurologicznej, medycyny paliatywnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz trzy oddziały psychiatryczne. Z chwilą ogłoszenia w Polsce pandemii szpital wdrożył działania w celu ograniczenia zachorowań na SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu. W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego udzielane są świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych.

Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie realizuje świadczenia zdrowotne dla pacjentów, którzy są ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz odpłatnie dla pacjentów nieubezpieczonych. Opiekę nad pacjentami w szpitalu sprawuje wykwalifikowany personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Skip to content