Zamówienia publiczne

Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/745c8f43-1f79-44ea-9942-f95ff387b7b4  08.12.2022 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 08.12.2022 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 07.12.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 06.12.2022 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY...

Dostawa leków do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c8556f66-5c92-4b88-ba68-698e0b627545 27.01.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2 24.01.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14.12.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14.12.2022 INFORMACJA O KWOCIE,...

Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7da8edeb-bdd1-48d2-8658-4013886cfe21 17.11.2022 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 17.11.2022 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 07.11.2022 SPECYFIKACJA WARUNKÓW...

Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

07.11.2022 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 02.11.2022 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 26.10.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 26.10.2022 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 16.09.2022 SPECYFIKACJA...

Dostawa produktów spożywczych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

07.10.2022 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 29.09.2022 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PAKIET NR 7 i 8 16.09.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 05.09.2022 SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT 31.08.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT...

Dostawa odczynników do Laboratorium Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

22.06.2022 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 21.06.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 20.06.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20.06.2022 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 10.06.2022 SPECYFIKACJA...

Dostawa środków do dezynfekcji do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

07.07.2022 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 01.07.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 20.06.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20.06.2022 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 17.06.2022 ODPOWIEDZI NA...

Dostawa odczynników do Laboratorium Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

14.06.2022 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 10.06.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 09.06.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 09.06.2022 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 07.06.2022 ODPOWIEDZI NA...

Skip to content