Zamówienia publiczne

Zakup mebli na potrzeby Bloku Porodowego i Bloku Operacyjnego

22.02.2023 Zawiadomienie o wynikach Meble BO i BP 15.02.2023 Odpowiedzi na pytania Wykonawców 13.02.2023 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 13.02.2023 Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp

Skip to content