Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Kontakt

e-mail: zol1@szpitallipno.pl
e-mail: zol2@szpitallipno.pl
e-mail: zolpin@szpitallipno.pl

Punkt pielęgniarski (ZOL I):
tel. (54) 288 02 21

Punkt pielęgniarski (ZOL II):
tel. (54) 288 03 23

Punkt pielęgniarski (ZOL Psychiatryczny):
tel. (54) 288 01 40

Gabinet lekarski:
tel. (54) 288 02 51

Pokój socjalny:
tel. (54) 288 02 33

Kierownictwo oddziału

Kierownik
dr. n. o zdr. Mariola Rybka
tel. (54) 288 02 63
e-mail: drmariolarybka@szpitallipno.pl

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny

Pielęgniarka koordynująca
Elżbieta Lewandowska
tel. (54) 288 01 41

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy I

Pielęgniarka koordynująca
Agata Siemiątkowska

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy II

Pielęgniarka koordynująca
Ewa Strychalska

 

O nas

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze funkcjonują w strukturach organizacyjnych Szpital Lipno sp. z o. o.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, opiekę, pielęgnację oraz rehabilitację wobec osób, u których został zakończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego lub operacyjnego ale ze względu na stan zdrowia oraz powstałe deficyty w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego wymagają profesjonalnej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego.

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze oferują:

 • opiekę sprawowaną przez profesjonalistów zawodów medycznych,
 • usprawnianie ruchowe i działanie rehabilitacyjne,
 • opiekę lekarską,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
 • terapie zajęciową,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • zapobieganie powikłaniom wynikających z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie i w warunkach środowiska domowego.

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze dysponują 75 miejscami o profilu ogólnym oraz 40 miejscami o profilu psychiatrycznym. Podopieczni przebywają w pokojach 2-3 osobowych. Do dyspozycji są pokoje dziennego pobytu z RTV, stołówką, salą rehabilitacyjną, łazienką wyposażoną w wannę z hydromasażem.

Przyjęcie do ZOL:

 • zgodę na przyjęcie chorego do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydaje Dyrektor ds. Medycznych Szpital Lipno sp. z o. o. oraz Prezes Zarządu Szpital Lipno sp. z o. o. / Członek Zarządu Szpital Lipno sp. z o. o.

 • kierownik Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację medyczną kwalifikują pacjenta do objęcia opieką długoterminową.

Odpłatność pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym:

 

 • osoba przyjęta do ZOL ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania,

 • sposób i tryb kierowania osób do ZOL-u oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,

 • zakład zawiera z każdym pacjentem zakwalifikowanym do ZOL lub z jego opiekunem prawnym umowę cywilno-prawną, która przedstawia warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycznych oraz koszty pobytu.

Wniosek o przyjęcie do ZOL składa się do sekretariatu Szpital Lipno sp. z o.o.:

 • wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/pielęgnacyjno-opiekuńczego,

 • skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/pielęgnacyjno-opiekuńczego,

 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,

 • kwalifikację według skali Barthel,

 • informację dodatkowe (wypisy,zaświadczenie),

 • aktualną decyzję emerytalną lub zaświadczenie o dochodach,

 • ksero legitymacji emeryta lub rencisty,

 • dokumenty medyczne z leczenia stacjonarnego (wypisy, zaświadczenia),

 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii: dla pacjentów kierowanych do ZOL o profilu psychiatrycznym,

 • w przypadku kiedy chory nie jest w stanie się podpisać, proszę dołączyć ksero pełnomocnictwa lub ubezwłasnowolnienia,

 • z chwilą przyjęcia do ZOL – wymagane jest by pacjent posiadał założone konto w banku.

  Dokumentacja niezbędna do ubiegania się o przyjęcie do ZOL:

   

  • wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ pielęgnacyjno-opiekuńczego – Pobierz
  • skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ pielęgnacyjno – opiekuńczego – Pobierz
  • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie – Pobierz
  • kwalifikacja według skali Barthel – Pobierz
  • zaświadczenie lekarskie psychiatry-dla pacjentów kierowanych do ZOL-u o profilu psychiatrycznym – Pobierz

  Pozostałe dokumenty do pobrania:

  • Podstawowe informacje – ZOL – Pobierz

  Podziękowania

  Skip to content