1.Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na czynności koordynatora oddziału udzielone przez lekarzy 

2. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych są świadczenia zdrowotne udzielone przez lekarzy – leczenie szpitalne w podstawowym czasie pracy od poniedziałku do piątku, na dyżurach w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych 

3. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na leczenie szpitalne w podstawowym czasie pracy od poniedziałku do piątku, na dyżurach w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta w zakresie neurologii w Oddziale Neurologii i Leczenia Udarów

4. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na leczenie szpitalne w podstawowym czasie pracy od poniedziałku do piątku, na dyżurach w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

5. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na leczenie szpitalne w podstawowym czasie pracy od poniedziałku do piątku, na dyżurach w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta
w zakresie neonatologii
w Oddziale Neonatologicznym

6. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na leczenie szpitalne w podstawowym czasie pracy od poniedziałku do piątku na dyżurach w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym

7. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na leczenie szpitalne w podstawowym czasie pracy od poniedziałku do piątku, na dyżurach w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta w zakresie psychiatrii w Oddziale Psychiatrycznym I A, I B, II

8. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na leczenie szpitalne w podstawowym czasie pracy od poniedziałku do piątku, na dyżurach w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

9. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na leczenie w zakresie medycyny paliatywnej w Hospicjum Domowym

10. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na leczenie szpitalne w zakresie rehabilitacji/rehabilitacji neurologicznej w Oddziale Rehabilitacji/Rehabilitacji Neurologicznej

11. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielane przez lekarzy w rodzaju leczenie ambulatoryjne

12. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na leczenie ambulatoryjne w poradni Gastroenterologicznej i Pracowni Endoskopowej

13. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych  udzielanych przez lekarzy w rodzaju konsultacje szpitalne

14. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych na leczenie szpitalne w podstawowym czasie pracy od poniedziałku do piątku, na dyżurach w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta w zakresie pediatrii w Oddziale Pediatrycznym

 15. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielane przez lekarza  w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej – na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba ok. 65 tys. mieszkańców) w Gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

16. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego/pielęgniarkę/pielęgniarza systemu z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w Izbie Przyjęć, Transporcie Sanitarnym oraz Zespołach Ratownictwa Medycznego

17. Ogłoszenie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielane w zakresie Nocnej i Świątecznej Wyjazdowej Opieki Pielęgniarskiej – na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych (szacunkowa liczba około 65 tys. mieszkańców) kod CPV: 85121000-3 – Usługi medyczne

Skip to content