Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt

e-mail: oiom@szpitallipno.pl

Oddział Intensywnej Terapii:
tel. (54) 288 04 49

Punkt pielęgniarski:
tel. (54) 288 03 89

Gabinet lekarski:
tel. (54) 288 02 82

Kierownictwo oddziału

Koordynator
lek. Hanna Janaszek-Stawska
tel. (54) 288 02 82

Pielęgniarka koordynująca
Anna Zalewska
tel. (54) 288 03 89

O nas

Oddział Anestezjologii i Intenstywnej Terapii

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada cztery stanowiska intensywnej terapii. Udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Leczeni są pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia w przebiegu urazów, zatruć, ciężkich zakażeń oraz schorzeń przebiegających z niewydolnością wielonarządową, które wymagają podtrzymywania funkcji życiowych metodami przyrządowymi, intensywnej farmakoterapii oraz ciągłego monitorowania parametrów życiowych.

Pion Anestezjologii zajmuje się znieczulaniem do bolesnych zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych. Wykonuje się kaniulację żył centralnych na potrzeby oddziału anestezjologii i intensywnej terapii i innych oddziałów szpitalnych.

Skip to content