Dostawa produktów spożywczych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/60b849d8-b4c3-41db-8e10-9ad68f21226d 29.09.2022 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – PAKIET NR 7 i 8 16.09.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 05.09.2022 SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT...

Dostawa odczynników do Laboratorium Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

22.06.2022 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 21.06.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 20.06.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 20.06.2022 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 10.06.2022 SPECYFIKACJA...
Skip to content