Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/745c8f43-1f79-44ea-9942-f95ff387b7b4  08.12.2022 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 08.12.2022 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 07.12.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 06.12.2022 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY...

Dostawa leków do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c8556f66-5c92-4b88-ba68-698e0b627545 27.01.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2 24.01.2023 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14.12.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14.12.2022 INFORMACJA O KWOCIE,...

Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7da8edeb-bdd1-48d2-8658-4013886cfe21 17.11.2022 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 17.11.2022 INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 07.11.2022 SPECYFIKACJA WARUNKÓW...
Skip to content