Realizacja inwestycji pn. „Modernizacja Izby Przyjęć realizowana w spółce Szpital Lipno ul. Nieszawska 6” finansowana z dochodów własnych Powiatu Lipnowskiego.
W wyniku modernizacji powstanie nowoczesna Izba Przyjęć, przystosowana do obecnie obowiązujących przepisów i wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia.

Modernizacja Izby Przyjęć poprawi organizację i jakość udzielanych świadczeń, podniesie komfort pobytu pacjenta w czasie oczekiwania na przyjęcie do szpitala lub poradę oraz znacznie poprawi stan techniczny pomieszczeń, a także poprawi bezpieczeństwo profilaktyki zakażeń i warunków pracy personelu.

Pacjentów i personel szpitala przepraszamy za nieudogodnienia w czasie trwania prac remontowych i prosimy o wyrozumiałość.

Skip to content