Nowoczesne oddziały i poradnie specjalistyczne

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Innowacyjne Zabiegi Fizjoterapeutyczne

Specjalistyczna Diagnostyka Obrazowa

Szczegółowy zakres badań laboratoryjnych

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE PRZETARGU OFERTOWEGO PN. „SPRZEDAŻ ANALIZATORA JONÓW ALFA WASSERMANN – STARLYTE”


Szpital Lipno Sp. z o. o.

Ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

NIP: 466-03-87-504, Regon 340572055

Tel.: 054 288 0 200, fax: 054 288 04 12

OGŁOSZENIE PRZETARGU OFERTOWEGO

PN.: ,,SPRZEDAŻ ANALIZATORA JONÓW ALFA WASSERMANN – STARLYTE ‘’

Na podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz art. 43 Ust 1 pkt. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.) Prezes Zarządu Szpital Lipno ogłasza przetarg ofertowy na zbycie analizatora jonów Alfa Wassermann – Starlyte.

Część I: SPRZEDAŻ

Nazwa sprzętu medycznego Analizator jonów

Model, typ Starlyte

Numer seryjny SN 1148

Właściciel Szpital Lipno Sp. z o. o.

Adres Właściciela ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

Producent Alfa Wassermann

Rok produkcji 2012 r.

Cena min. BRUTTO: 1 000,00 zł

Część II: WARUNKI

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż Analizatora jonów Alfa Wassermann – Starlyte‘’
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.12.2022 r. o godz. 10:05 w siedzibie Szpitala w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno (sala konferencyjna II piętro).
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę minimalną oczekiwanej wartości oferty na poziomie 1 000,00 zł brutto.
  4. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
  5. Dodatkowe informacje dotyczące analizatora jonów oraz możliwości zapoznania się z przedmiotem przetargu, warunków przetargu można uzyskać w Laboratorium Analitycznym Szpital Lipno ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno I piętro, tel. 54 288 03 11.

Skip to content