Nowoczesne oddziały i poradnie specjalistyczne

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Innowacyjne Zabiegi Fizjoterapeutyczne

Specjalistyczna Diagnostyka Obrazowa

Szczegółowy zakres badań laboratoryjnych

Aktualności

Ogłoszenia

INFORMACJA DOT. ODWIEDZIN PACJENTÓW

  1. Zakaz odwiedzin Pacjentów przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych oraz w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Lipno sp. z o.o.
  2. W pozostałych oddziałach szpitalnych odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie w godz. od 1400 do 1600 przy zachowaniu reżimu sanitarnego, Pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba, nie dłużej niż 15 minut.
  3. Odwiedziny Pacjentów w Oddziałach Szpitalnych oraz w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w wyjątkowych sytuacjach tj. w stanie ciężkim oraz w stanach zagrożenia życia Pacjenta mogą odbywać się za zgodą Koordynatora/Lekarza dyżurnego oddziału całodobowo lub za zgodą Kierownika Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych lub Pielęgniarki dyżurnej.
  4. Zakaz odwiedzin Pacjentów w salach izolacyjnych.

Skip to content