W dniu 11 lipca br. Starosta Lipnowski przekazał dla Szpitala z przeznaczeniem dla Zakładów Opiekuńczo–Leczniczych dwa zestawy wózków do przewożenia posiłków.

Sprzęt ten został zakupiony ze środków własnych Powiatu Lipnowskiego o wartości 22 928,44 zł.

W imieniu Szpitala i Pacjentów bardzo Serdecznie Dziękujemy Panu Staroście Lipnowskiemu za przekazany sprzęt.

Zarząd wraz z pracownikami Szpitala

Skip to content