Uchwała nr XXIV/211/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunkach lekarskich.

Skip to content