W związku z obowiązkiem stosowania przepisów RODO

w celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:

1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w:

a) Przychodni obok Szpitala, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

b) w Budynku Szpitala – pokój nr 213 (dział Statystyki Medycznej II piętro; Administracja); w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:0015:00

c) w Budynku Szpitala, rejestracja w Poradni Zdrowia Psychicznego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

d) w Budynku Szpitala, w Portierni-Recepcji; w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:0015:00

2. Wniosek można również złożyć za pomocą:

a) poczty tradycyjnej: Szpital Lipno Sp. z o.o. ul. Nieszawska 6; 87-600 Lipno

b) poczty elektronicznej: sekretariat@szpitallipno.pl

3. Przy wydaniu dokumentacji należy potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.

4. Pobranie po raz pierwszy dokumentacji medycznej przez osobę, której ta dokumentacja dotyczy, jest zwolniony z opłaty, kolejny raz jest odpłatny.

5. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji medycznej wnioskuje osoba upoważniona należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta, które znajduje się w dokumentacji medycznej.

6. Odbiór kopii dokumentacji wyłącznie w komórce Statystyki Medycznej pokój nr 213, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 13:00

7. Osoby, które chcą uzyskać dokumentację medyczną drogą pocztową, prosimy o wcześniejszy kontakt z działem Statystyki Medycznej, w celu uregulowania opłaty za przesyłkę.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 054 288 0416

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Skip to content