Zarządzenie 74/2022 Prezesa Zarządu Szpital Lipno Sp. z o.o.
KONKURS OFERT NR 1 KOORDYNATORZY ODDZIAŁÓW
KONKURS OFERT NR 2 ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
KONKURS OFERT NR 3 ODDZIAŁ NEUROLOGII I LECZENIA UDARÓW
KONKURS OFERT NR 4 ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
KONKURS OFERT NR 5 ODDZIAŁ NEONATOLOGII
KONKURS OFERT NR 6 ODDZIAŁ CHIRURGICZNY
KONKURS OFERT NR 7 ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE
KONKURS OFERT NR 8 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
KONKURS OFERT NR 9 HOSPICJUM DOMOWE
KONKURS OFERT NR 10 ODDZIAŁ REHABILITACJI/REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
KONKURS OFERT NR 11 PORADNIE SPECJALISTYCZNE
KONKURS OFERT NR 12 PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA/ENDOSKOPOWA
KONKURS OFERT NR 13 KONSULTACJE SZPITALNE
KONKURS OFERT NR 14 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
KONKURS OFERT NR 15 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
KONKURS OFERT NR 16 RATOWNICY MEDYCZNI
Skip to content